انواع خانه های پیش ساخته

به طور کلي خانه هاي پيش ساخته به چند صورت ساختمانهاي پيش ساخته  بتني – فلزي –چوبي و ... موجود  ميباشد که هر کدام داراي مزيتها و معايب خاص مي باشند که بر اساس مقتضيات مکاني و شرايط هر کشور بعضي بر ديگري به علت امکانات و عوامل مختلف مي تواند اقتصادي و کاربردي باشد. .
ساختمانهاي پيش ساخته يکي از آخرين محصولات و متد هاي ايجاد و گسترش واحد هاي مسکوني مي باشند که مي تواند جوا بگوي احتياجات مديريت براي ايجاد توازن ازدياد جمعيت با سکني همراه با امکانات رفاهي را تامين نمايد اين صنعت در دهه هاي اخير چنان پيشرفت داشته که نه تنها  بر کيفيت بالا – تقليل هزينه – سرعت احداث و راحتي  آسايش مورد نياز را در حد استاندارد تامين نموده بلکه توانسته است ساير صنايع خانه سازي را با متدهاو مواد اوليه گوناگون تحت تاثير قرار دهد .
مثلا در کشورهايي همچون کانادا و روسيه  که از نظر مصالح چوبي غني بوده ساختمانهاي پيش ساخته چوبي ودر کشور هايي همچون آمريکا ساختمانهاي پيش ساخته فلزي و در ايران ساختمانهاي پيش ساخته بتني اقتصادي به نظر ميرسند البته بديهي است که عواملي از جمله مواد و مصالح در محل حمل و نقل امکانات و دستگاههاي توليد تواما از جمله مواردي  مي باشندکه در اقتصادي بودن نوع ساختمان پيش ساخته دخيل است .
به طور کلي چند مسئله باعث استفاده هر چه بيشتر از ساختمانهاي پيش ساخته مي گردد که عبارتند از :
1- سرعت در اجرا
2- دقت در کارکه در ساختمانهاي پيش ساخته فلزي بسيار مهم ميباشد مخصوصا در ايران که از نظر جوش خصوصا جوشهاي سر بالا و نفوذي بسيار مشکل دارند واين مسئله مي تواند در کارخانه برطرف گردد .
3- نظارت کافي
4- راحتي در نصب
 
روش تحقيق
1-1ساختمانهاي پيش ساخته بتني:
به طور کلي از نظر اجرايي مراحل اصلي کار عبارتند از :
- توليد
- حمل به محل مصرف
- نصب
 
1-1-1مزايا ي ساختمانهاي پيش ساخته بتني :
1- امکان تامين و کنترل کيفي بهتر از قبيل لرزاندن عمل آوري بهتر انجام آزمايشها و بارگذاري هاي دلخواه
2- سرعت عمل آوري :در بعضي از دستگاههاي اتو کلاو زمان عمل آوري حتي به کمتر از 24 ساعت مي رسد
3- استقلال از شرايط جوي : يعني هيچگونه محدوديت زماني براي پيشبرد عمليات نداريم
4- کنترل افت و خزش : معمولا پس از توليد مدتي در کارخانه باقي مي مانند که باعث مي شود قسمت اعظم افت در بتن صورت پذيرد
5- انجام عملياتي از جمله پيش تنيدگي که باعث کاهش ارتفاع تير مي شود
توليد بتنهاي پيش ساخته به صورت آماده سازي قالب – فولاد گذاري – بتن ريزي – و عمل آوري صورت مي پذيرد
نکته قابل توجه در اين موارد در نظر گرفتن مسئله لنگر و پيچش مي باشد که در اثر مکش به هنگام جدا سازي قطعه صورت مي پذيرد كه بايد مد نظر قرار گيرد .
صفحات قالب بايد صلب باشند تا در مقابل فشار جانبي بتن دچار تغيير شکل و اعوجاج  نگردند
به طور کلي شيوه هاي توليدقطعات  پيش ساخته بتني  عبارتند از درجا وتکي - درجا وچند تايي(باطري) جابجايي شاسي يا پالت – جابجايي با نقاله – توليد خطي
انتخاب قطعه بزرگ تعداد اتصالات را کمتر مي کند و سرعت عمليات را بالا مي برد ولي در مقابل بايد اتصالات قوي تري را طراحي نماييم و بهتر است وزن قطعات کمتراز 10تن و حتي المقدور 6 تن محدود گردد
نظام تير ستون
در اين نظام تير و ستون تشکيل يک قاب باربر را مي دهند و اجزا جدا کننده نقشي در بار بري ندارند
در اين روش به دليل امکان وجود لنگر هاي بزرگ ممکن است طراحي اتصال پيچيده شود براي جلوگيري از اين مشکل محل اتصال را به جايي مي برند که داراي حد اقل لنگر باشند
 
3-1-1 نظام ستون پيوسته
در اين نظام براي   2يا چند طبقه ستونها را  پيوسته مي سازند و اتصال تير ها به ستونها مي تواند مفصلي يا گير دار باشد
 
4-1-1 نظام ستونهاي درختي
شامل ستونهاي پيوسته و تير هاي طره اي کوتاه مي باشد که تير ها به اين قسمت کوتاه وصل مي شوند
1 نظام ستونهاي Tشکل
در اين حالت ستونها در تراز طبقات از هر طرف به اندازه نصف دهانه داراي تير طره اي است لذا قطعه مستقل تير وجود ندارد
 
6-1-1 ستونهاي صليبي يا H  شکل
در اين حالت محل اتصال ستونها در وسط طبقه مي باشد
قاب پرتال :
در اين نمونه با استفاده از قابها و استفاده از اجزا کمکي نظير تير مجموعه سازه ايجادمي شود
 
8-1-1 شکلهاي ديگر :
با استفاده از تير ها واجزا  به شکل منحني و يا خرپا و غيره همچنين ترکيب دال ستون که در آن قطعات بزرگ دال مستقيما روي ستون مي نشينند . اين ترکيب مي تواند همراه با پانلهاي بار بر هم باشد
 
9-1-1 نظام پانلي :
گسترده ترين روش پيش سازي در جهان مي باشد پانلهاي ديواري ممکن است بار بر ويا غير باربر باشند
با استفاده پانلهاي بزرگ درجه صنعتي شدن ساخت  ساختمان بالا رفته و تعداد اتصالات و درزها کم شده و نيروي انساني کمتري مورد نياز است و سرعت نصب بالا مي رود و از نظر معماري انعطاف پذير تر مي باشد
 
10-1-1 نظام ديوار باربر طولي :
اقتباس شده ازروش سنتي است در اين روش ديوارهاي خارجي باربرو ضخيم مي باشد و از مزاياي آن به دليل ضخامت زياد عايق بسيار بالايي دارند و فقط اگر باز شو داشته باشد و به تعداد زياد باشد  عملکرد پانل از شکل يک صفحه به صورت قاب در مي آيد
از جمله کارخانه هاي پيش ساخته بتني که در ايران مشغول به کار بودند مي توان به شرکتهاي :  کستينگ-ايرداک تبريز که باسيستم دانمارکي بوده و کارخانه کا- ام ساوه اشاره نمود
در سيستمهاي پانلي يا در دو طرف پانل داشته که به وسيله خرپاهايي به هم متصل مي شوند  و در ميان خالي بوده و در محل نصب بايد بتن ريخته شودو يا اينکه پانل به صورت يکپارجه مي باشد. به هر صورت در هر دوي اين موارد ديگر هزينه گچکاري و... نخواهيم داشت و همچنين هزينه قالب بندي نيز حذف خواهد شد ودر تمامي مواردي که ميان تهي هستند  در پي ها آرماتور هاي انتظار بيرون زده و در داخل  آنها فرو مي رود و مهار لازم صورت مي پذيرد
در اتصالات تير به ستون در سيستم اول با تعبيه قطعات فلزي در محل جوش يا پيچ مي شود
 
2-1 ساختمانهاي پيش ساخته فلزي :
اين نوع ساختمانها که بنياد مسکن انقلاب نيز براي بازسازي شهر بم از اين نوع سازه ها استفاده مي نمايد ساختمانهايي هستند که تمام قسمت سازه اي آن در کارخانه توليد مي شود که نقشه و طرح به  سازنده داده مي شود وبر اساس جزئيات سازه اي موجود در نقشه  سازه مورد نظر ساخته مي شود
ور قها و پروفيلها و پيچ و مهره ها با داشتن استاندارد و مدارک فني تهيه ميگردند و عمليات برش و سپس سوراخکاري طبق نقشه و با دقت بالا  توسط افراد متخصص انجام  ميشود  و برداشت پليسه  وجوشکاري با دقت بالا صورت مي پذيردو پس از تميز کاري و ريختن گل جوش عمليات رنگکاري صورت مي پذيرد .
مسوول کنترل کيفيت کارخانه و سپس مهندس ناظرکيفيت وصحت کار را  کتنرل مي نمايند و  گهگاه نماينده کار فرما بر کار نظارت مي نمايد و سپس به محل کار برده مي شود  در محل کار نيز تحويل گيرنده با دقت کافي کنترل نموده در صورتيکه موردي ايرادي مشاهده گردد  به کارخانه باز گردانده مي شودتا اصلاح شود .
پس از رسيدن قطعات ساخته شده به محل بر روي پي از قبل  اجرا شده سازه سوار و نصب ميگردد تمام اتصالات به وسيله پيچ و مهره مي باشد و ديگر نيازي به جوشکاري در محل نمي باشد
نوعي ديگر از ساختمانهاي پيش ساخته فلزي استفاده  از  پروفيلهاي خم شده با گالوانيزه است که در برابر پوسيدگي و زنگ زدگي مقاوم هستند  و مزيت  اين سيستم سبکي آن و سرعت نصب بالا مي باشد و اتصالت به صورت پرچ و گاها پيچي مي باشد.
با توجه به اينکه وضعيت جوشکاري در ايران بسيار بد بوده و اغلب پيمانکاران و حتي ناظران از کيفيت جوش خوب اطلاعي ندارندودر حدود بيش از 70درصد ساختمانهاي فلزي داراي جوش نامناسبند و با توجه به زلزله خيزي ايران  استفاده ازاين  ساختمانها به دليل جوشهاي با کيفيت در کارگاه و نظارت دقيق مطلوب و الزامي مي باشد
عدم نياز به کارگران بسيار ماهر در محل از مزاياي ديگر اين نوع سازه ها مي باشد
ساختمانهاي پيش ساخته3D:
پانلهاي پيش ساخته سبک شامل دو لايه شبکه مش جوش شده فولادي مي باشند که يک عايق پلي استايرن در ميان آن قرار گرفته و توسط يک سري المانهاي خر پايي به يکديگر متصل مي شوند که پس از نصب با بتن شاتکريت مي شود .
اين پانلها بعنوان المان ديوار و سقف ساختمان بکار مي روند پانلها علاوه بر نقش جدا سازي فضاي معماري به عنوان ديوار باربرقائم و برشي در برابر بارهاي جانبي  نيز عمل مي نمايند
بار جانبي ناشي از زلزله از طريق ديا فراگم صلب به نسبت سختي بين ديوارها توزيع مي گردد.
ضخامت لايه پلي استايرن6 سانتي متر و فاصله بين خر پاها 10 سانتي متر و قطر اعضاي خرپايي 3.5 ميلي متر و ضخانت بتن شاتکريتي 4 سانتي متردر هر طرف ديوار و به عبارتي ديگر پوشش بتن روي شبکه 2 سانتي متر مي باشد .المانهاي ديوار براي بار برشي طراحي مي گردند و براي بار محوري (رفتار ستوني ) و لنگر خمشي کنترل مي گردند .در محل اتصال ها و کنار بازشو ها با يد آرماتور هاي تقويت طبق طراحي تعبيه گردند .
پانل کف به صورت دال يکطرفه عمل مي نمايد و اين به دليل وجود اعضاي برشگير در جهت طولي پانل مي باشد . پانلهاي سقف ديافراگم صلب را تشکيل مي دهند اين پانلها در کنار يکديگر مستقر شده و روي پانلهاي ديوار نصب مي گردندو با آرماتور هاي انتظار مهار مي گردند .  لايه پلي استايرن نقش قالب براي بتن ريزي و همچنين عايق حرارتي و صوتي را ايفا مي نمايد .
پي اين سازه ها نواري يا گسترده اجرا مي شود و آرماتور هاي انتظار در محل قرار گيري ديوار ها تعبيه مي شوند و پانلهاي ديوار را به پي مهار مي نمايد .لوله هاي تاسيساتي و برق در فاصله بين شبکه مش و لايه عايق نصب مي شود و در صورتي که مقداري از شبکه براي نصب بريده شود مي باست تقويتهاي لازم در اطراف بريدگي صورت پذيرد .
 
1-3-1 مزايا :
- سرعت در اجرا
- کاهش وزن ساختمان و به تبعه آن کاهش نيروي زلزله
- نصب ساده
- مهار نمودن ساده پانلها جهت قرارگيري در موقعيت مناسب
- نصب ساده و ثابت نمودن چهار چوبها ي در و پنجره
- نصب ساده و سريع تاسيسات و غيره
- عايق صوتي و حرارتي
- مقاومت در برابر آتش
- حمل و نقل آسان
- کاهش عمليات گچ کاري و...

جهت کسب اطلاعات بیشترwww.bonsaz.ir را مشاهده نمایید.

منبع:

http://krc-co.com

www.bonsaz.ir

www.vilachoobi.com